Kantoor gesloten tijdens feestdagen

In verband met de feestdagen zijn wij gesloten van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021.

Stappen ter voorbereiding op de Brexit

Op 31 december 2020 eindigt definitief de Brexit-overgangsfase. Onder auspiciën van de directeur-generaal Douane is een brief aan zo'n 76.000 ondernemers verstuurd waarin ondernemers geattendeerd worden op zaken die bij de voorbereiding op Brexit om aandacht vragen en op zaken die door de ondernemer of zijn intermediair dit jaar nog geregeld moeten worden. Bovendien wordt daarin verwezen naar enkele websites, waarop meer relevante informatie over Brexit te vinden is. Lees de gehele brief.

Brexit impact scan
Een overzicht van alles waar een ondernemer zich op moet voorbereiden? Dan is de gratis Brexit Impact Scan handig. Lees meer.  

Overzichtsartikel: coronavirus

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (29-4-2020)

Verwacht je op korte termijn nog inkomen te hebben, maar juist in de zomermaanden niet, dan kun je voor de zomermaanden ook een beroep doen op de Tozo-regeling. De regeling is namelijk mogelijk voor een langere periode. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-29-4-2020/

 

Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) ook voor zorgverlener (29-4-2020)

Ben je een zorgaanbieder en heb je ondersteuning nodig, dan moet je deze aanvragen bij de ‘inkopers’ van zorg, d.w.z. de zorgverzekeraars en de gemeenten. Maar stel dat je van hen niet de ondersteuning krijgt of stel dat je inkomen onder bijstandsniveau blijft, Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-ook-voor-zorgverlener-29-4-2020/

 

Update Noodloket–compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (29-4-2020)

Kun je als ondernemer op basis van je hoofdactiviteit waarmee je ingeschreven staat bij de KvK geen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), dan is er wellicht een andere optie. Sta je in het Handelsregister met een SBI-code met nevenactiviteiten ingeschreven, die wel recht geeft op de TOGS, dan kun je vanaf 29 april a.s. wellicht op basis van je nevenactiviteit in aanmerking komen voor de TOGS. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-noodloket-compensatieregeling-getroffen-sectoren-togs-29-4-2020/

 

 

Update Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (29-4-2020)

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Lees verder:  https://www.coronaregelingen.nl/update-verruiming-regeling-garantie-ondernemingsfinanciering-go-29-4-2020/


Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (29-4-2020)

Kon je als ondernemer niet voldoen aan de voorwaarden van de BMKB, wellicht dat de verruiming je nu mogelijkheden biedt. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar vier jaar, zodat je over een langere periode het krediet kan terugbetalen. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-verruiming-van-de-borgstelling-mkb-kredieten-bmkb-29-4-2020/

 

 

Budget SEED Capital-regeling in 2020 naar 32 miljoen euro (29-4-2020)

Het budget van de SEED Capital­-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/budget-seed-capital-regeling-in-2020-naar-32-miljoen-euro-29-4-2020/

 

Corona-OverbruggingsLening (COL) (25-4-2020)

Ben je een startup, een scale-up, een innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heb je financiering nodig vanwege de coronamaatregelen, dan kun je vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/corona-overbruggingslening-col-25-4-2020/

 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (25-4-2020)

Als grenswerker en als AOW’er kon je geen gebruik maken van de Tozo-regeling. Het kabinet gaat dit met terugwerkende aanpassen. Je kunt de aanvraag naar verwachting eind april a.s. indienen, zodra de ministeriële regeling die deze uitbreiding regelt, van kracht is. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-25-4-2020/

 

 

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (25-4-2020)

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/uitstel-inwerkingtreding-wetsvoorstel-wet-excessief-lenen-bij-eigen-vennootschap/

 

 

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (25-4-2020)

Heb je winst gemaakt in 2019 en moet je vennootschapsbelasting over 2019 betalen, dan kun je een verlies van 2020 pas in 2021 verrekenen. Het kabinet wil je tegemoetkomen door toe te staan een ‘fiscale coronareserve’ ten laste van de winst van 2019 te brengen. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/fiscale-coronareserve-in-de-vennootschapsbelasting-25-4-2020/

 

Werkkostenregeling (25-4-2020)

Via de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De zogenaamde ‘vrije ruimte’ die je als werkgever hebt om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/werkkostenregeling-25-4-2020/ 

 

Versoepeling urencriterium zzp’ers (25-4-2020)

Als ondernemer moet je voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar werken in je bedrijf) om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek. Om te voorkomen dat je je recht op zelfstandigenaftrek verliest, doordat je geen werk hebt in je onderneming als gevolg van de coronacrisis, gaat de Belastingdienst ervan uit.

Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/versoepeling-urencriterium-zzpers-25-4-2020/

 

Hypotheken (25-4-2020)

Heb je een hypotheek bij de bank, dan kun je een betaalpauze van rente en aflossing krijgen van de bank voor maximaal zes maanden, als je tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan je betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Lees verder:  https://www.coronaregelingen.nl/hypotheken-25-4-2020/

 

 

Update Dga (25-4-2020)

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-dga-25-4-2020-2/

 

 

Update Dga (25-4-2020)

Als dga moet je loon aan jezelf uitkeren dat passend is bij het werk wat je doet, het zogenaamde gebruikelijk loon (minimaal € 46.000,-- in 2020). Als je door de coronacrisis veel omzetverlies hebt, dan mag je tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van je bedrijf. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-dga-25-4-2020/

 

Ondernemers geen automatisch uitstel aangifte inkomstenbelasting (24-4-2020)

De Belastingdienst verleent iedereen die niet zelf de aangifte inkomstenbelasting 2019 kan indienen en die een DigiD-machtigingscode heeft, automatisch uitstel voor het indienen van de aangifte tot 1 september 2020. Deze mensen krijgen in mei a.s. van de Belastingdienst bericht. Lees verder:  https://www.coronaregelingen.nl/ondernemers-geen-automatisch-uitstel-aangifte-inkomstenbelasting-23-4-2020/

 

Lancering platform NLWerktDoor (23-4-2020)

Met de lancering van het platform wordt vraag en aanbod van werk op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Werkgevers in de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek zijn op zoek naar personeel, terwijl sommige productiebedrijven en dienstverleners grotendeels stil liggen, terwijl zij personeel kunnen uitlenen. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/lancering-platform-nlwerktdoor-23-4-2020/

 

Mogelijke gevolgen Brexit

In onderstaande nieuwbericht willen wij u graag wijzen op de mogelijke gevolgen van de Brexit. Een en ander gaat namelijk wijzigen mocht de Brexit doorgaan. Het niet naleven van de regels kan hoge boetes met zich meebrengen. Naar verwachting zal 31 oktober de Brexit plaatsvinden. 

Vanaf het moment dat de Brexit plaatsvindt is het verplicht een EORI nummer te hebben indien het bedrijf internationaal zakendoet en douanehandelingen uitvoert. Aangezien UK dan niet meer in de EU zit, is een EORI nummer vereist indien er handel met UK wordt gedaan. EORI staat voor Ecoomics Operators Registration and Identifcation.  U kunt meer informatie vinden op www.douane.nl. Wij kunnen ook een EORI nummer voor u aanvragen. 

Bedrijven die te maken hebben met dierlijke of plantaardige producten krijgen te maken met Nederlandse voedselwaren autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op www.nvwa.nl

Verder zal voor het vervoer van goederen van en naar de UK zeehavens en ferry terminals verplicht moeten worden gebruikt. Hierover kunt u meer vinden op www.getreadyforbrexit.eu

Verder wordt het voor bedrijven in uw branche verplicht om E-herkenning te hebben, dit is een zogenaamd Digid voor bedrijven. Dit staat overigens los van de Brexit. De communicatie met de overheid en Belastingdienst gaat hiermee verlopen.

Tot slot kunt u voor uw bedrijf een scan uitvoeren wat voor impact de Brexit op uw bedrijf heeft via www.brexitloket.nl

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. 

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Ruim 1 miljoen eenmanszaken krijgen een nieuw btw-nummer

Vanaf 1 januari 2020 vermeldt u het nieuwe btw-identificatienummer niet alleen op uw facturen, maar ook op uw website en briefpapier.

Uitsluitend voor de communicatie met de Belastingdienst blijft u het oude, op BSN gebaseerde nummer, gebruiken. Dat heet vanaf 2020 het omzetbelastingnummer.

Er komt geen overgangsregeling. Daarom ontvangt u uw nieuwe nummer al dit najaar.

Het is raadzaam om het nieuwe nummer door te geven aan zakelijke relaties, zoals uw boekhouder, vaste leveranciers en zakelijke klanten. Uiteraard moet het nummer ook tijdig ingevoerd worden in de software die u voor facturatie en administratie gebruikt. Doet u zaken met het buitenland of maakt u gebruik van de verleggingsregeling, dan gelden speciale aandachtspunten.