Mogelijke gevolgen Brexit

In onderstaande nieuwbericht willen wij u graag wijzen op de mogelijke gevolgen van de Brexit. Een en ander gaat namelijk wijzigen mocht de Brexit doorgaan. Het niet naleven van de regels kan hoge boetes met zich meebrengen. Naar verwachting zal 31 oktober de Brexit plaatsvinden. 

Vanaf het moment dat de Brexit plaatsvindt is het verplicht een EORI nummer te hebben indien het bedrijf internationaal zakendoet en douanehandelingen uitvoert. Aangezien UK dan niet meer in de EU zit, is een EORI nummer vereist indien er handel met UK wordt gedaan. EORI staat voor Ecoomics Operators Registration and Identifcation.  U kunt meer informatie vinden op www.douane.nl. Wij kunnen ook een EORI nummer voor u aanvragen. 

Bedrijven die te maken hebben met dierlijke of plantaardige producten krijgen te maken met Nederlandse voedselwaren autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op www.nvwa.nl

Verder zal voor het vervoer van goederen van en naar de UK zeehavens en ferry terminals verplicht moeten worden gebruikt. Hierover kunt u meer vinden op www.getreadyforbrexit.eu

Verder wordt het voor bedrijven in uw branche verplicht om E-herkenning te hebben, dit is een zogenaamd Digid voor bedrijven. Dit staat overigens los van de Brexit. De communicatie met de overheid en Belastingdienst gaat hiermee verlopen.

Tot slot kunt u voor uw bedrijf een scan uitvoeren wat voor impact de Brexit op uw bedrijf heeft via www.brexitloket.nl

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. 

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Ruim 1 miljoen eenmanszaken krijgen een nieuw btw-nummer

Vanaf 1 januari 2020 vermeldt u het nieuwe btw-identificatienummer niet alleen op uw facturen, maar ook op uw website en briefpapier.

Uitsluitend voor de communicatie met de Belastingdienst blijft u het oude, op BSN gebaseerde nummer, gebruiken. Dat heet vanaf 2020 het omzetbelastingnummer.

Er komt geen overgangsregeling. Daarom ontvangt u uw nieuwe nummer al dit najaar.

Het is raadzaam om het nieuwe nummer door te geven aan zakelijke relaties, zoals uw boekhouder, vaste leveranciers en zakelijke klanten. Uiteraard moet het nummer ook tijdig ingevoerd worden in de software die u voor facturatie en administratie gebruikt. Doet u zaken met het buitenland of maakt u gebruik van de verleggingsregeling, dan gelden speciale aandachtspunten.

 

 

Salaris en Personeel online pakket gelanceerd

Met ons loonpakket Salaris en Personeel heeft u 24 uur per dag online toegang tot uw loongegevens. Het verstrekken van papieren loonspecificaties behoort vanaf nu tot het verleden. U kunt uw eigen medewerkers online toegang geven tot hun eigen loonstroken en jaaropgaven. Met het Salaris en Personeel pakket zal veel administratief werk uit handen worden genomen. 

www.scholtennijkerk.nl/salarisenpersoneelonline

 

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. In de onderstaande link staan de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Spaar BV

Een Spaar BV is een alternatief voor sparen

Een Spaar BV is een alternatief voor sparen, een optie waarmee u mogelijk minder belasting over uw vermogen betaalt. Wilt u belastingvrij sparen, dan kan dit alleen tot aan het heffingsvrij vermogen van 30.000 euro (2018). Heeft u meer spaargeld dan betaalt u hierover vermogensbelasting. Een spaar BV kan als mogelijk alternatief dienen. Wanneer u meer dan 300.000 euro spaargeld heeft, kunt u overwegen een Spaar BV op te richten.

Geld inleggen en bijstorten in Spaar BV

Voor het inleggen van spaargeld in de Spaar BV gaat u bij oprichting naar de notaris. Door de BV een hoger geplaatst aandelenkapitaal te geven dan er in eerste instantie daadwerkelijk gestort wordt. Hierdoor kunt u op een later moment extra geld inleggen in de Spaar BV. U hoeft hiervoor niet terug naar de notaris en maakt geen extra notariskosten. Het betekent wel dat, als u schulden maakt in de BV en de BV deze schulden niet kan betalen, u hoofdelijk aansprakelijk bent voor het niet volgestorte hoger geplaatste aandelenkapitaal van de BV. Als u de Spaar BV gebruikt waarvoor deze bedoeld is, namelijk het onderbrengen van spaargeld, loopt u geen enkel risico. Voor een dergelijke Spaar BV is het ondenkbaar dat de schulden de bezittingen van de BV overtreffen en u privé aansprakelijk wordt gesteld. Als u de BV wilt gaan gebruiken om bijvoorbeeld te gaan beleggen met geleend geld, dan raden wij de Spaar BV nadrukkelijk af.

Geld opnemen uit Spaar BV

U kunt op drie manieren geld opnemen uit de Spaar BV:

  • Uw inlegde spaargeld kunt u onbelast uit de BV halen, door de BV op te heffen.
  • U kunt uw ingelegde spaargeld ook in gedeeltes opnemen. Een gedeeltelijke belastingvrije terugbetaling kan alleen met behulp van de notaris. De notaris zal het nominale bedrag van ieder geplaatst aandeel statutair verminderen. Hieraan zijn notariskosten verbonden van ongeveer €400,- excl. btw per keer. Het is dus altijd mogelijk een gedeelte van uw ingelegde spaargeld weer belastingvrij uit de BV op te nemen. Maar vanwege de notariskosten zult u dit waarschijnlijk weloverwogen doen.
  • De winst van de Spaar BV kunt u als dividend belast laten uitkeren, bijvoorbeeld jaarlijks. De winst is de rente die de BV ontvangt minus de kosten die in de BV zijn gemaakt. Over de winstuitkering betaalt u 20% winstbelasting plus 25% inkomstenbelasting over de resterende 80%. Laat u meer dan 200.000 euro winst uitkeren, dan gelden er andere percentages.

De peildatum vermogensbelasting is altijd 1 januari. Het geld moet daarom voor 31 december van het jaar ervoor worden gestort in een Spaar BV. Wij adviseren u wel dat de Spaar BV een maand voor het einde van het loopjaar is opgericht.

Is een Spaar BV een geschikte optie voor u? Maak gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op.