Spaar BV

Een Spaar BV is een alternatief voor sparen

Een Spaar BV is een alternatief voor sparen, een optie waarmee u mogelijk minder belasting over uw vermogen betaalt. Wilt u belastingvrij sparen, dan kan dit alleen tot aan het heffingsvrij vermogen van 30.000 euro (2018). Heeft u meer spaargeld dan betaalt u hierover vermogensbelasting. Een spaar BV kan als mogelijk alternatief dienen. Wanneer u meer dan 300.000 euro spaargeld heeft, kunt u overwegen een Spaar BV op te richten.

Geld inleggen en bijstorten in Spaar BV

Voor het inleggen van spaargeld in de Spaar BV gaat u bij oprichting naar de notaris. Door de BV een hoger geplaatst aandelenkapitaal te geven dan er in eerste instantie daadwerkelijk gestort wordt. Hierdoor kunt u op een later moment extra geld inleggen in de Spaar BV. U hoeft hiervoor niet terug naar de notaris en maakt geen extra notariskosten. Het betekent wel dat, als u schulden maakt in de BV en de BV deze schulden niet kan betalen, u hoofdelijk aansprakelijk bent voor het niet volgestorte hoger geplaatste aandelenkapitaal van de BV. Als u de Spaar BV gebruikt waarvoor deze bedoeld is, namelijk het onderbrengen van spaargeld, loopt u geen enkel risico. Voor een dergelijke Spaar BV is het ondenkbaar dat de schulden de bezittingen van de BV overtreffen en u privé aansprakelijk wordt gesteld. Als u de BV wilt gaan gebruiken om bijvoorbeeld te gaan beleggen met geleend geld, dan raden wij de Spaar BV nadrukkelijk af.

Geld opnemen uit Spaar BV

U kunt op drie manieren geld opnemen uit de Spaar BV:

  • Uw inlegde spaargeld kunt u onbelast uit de BV halen, door de BV op te heffen.
  • U kunt uw ingelegde spaargeld ook in gedeeltes opnemen. Een gedeeltelijke belastingvrije terugbetaling kan alleen met behulp van de notaris. De notaris zal het nominale bedrag van ieder geplaatst aandeel statutair verminderen. Hieraan zijn notariskosten verbonden van ongeveer €400,- excl. btw per keer. Het is dus altijd mogelijk een gedeelte van uw ingelegde spaargeld weer belastingvrij uit de BV op te nemen. Maar vanwege de notariskosten zult u dit waarschijnlijk weloverwogen doen.
  • De winst van de Spaar BV kunt u als dividend belast laten uitkeren, bijvoorbeeld jaarlijks. De winst is de rente die de BV ontvangt minus de kosten die in de BV zijn gemaakt. Over de winstuitkering betaalt u 20% winstbelasting plus 25% inkomstenbelasting over de resterende 80%. Laat u meer dan 200.000 euro winst uitkeren, dan gelden er andere percentages.

De peildatum vermogensbelasting is altijd 1 januari. Het geld moet daarom voor 31 december van het jaar ervoor worden gestort in een Spaar BV. Wij adviseren u wel dat de Spaar BV een maand voor het einde van het loopjaar is opgericht.

Is een Spaar BV een geschikte optie voor u? Maak gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op.