Salaris en Personeel online pakket gelanceerd

Met ons loonpakket Salaris en Personeel heeft u 24 uur per dag online toegang tot uw loongegevens. Het verstrekken van papieren loonspecificaties behoort vanaf nu tot het verleden. U kunt uw eigen medewerkers online toegang geven tot hun eigen loonstroken en jaaropgaven. Met het Salaris en Personeel pakket zal veel administratief werk uit handen worden genomen. 

https://portaal.hrensalarisgemak.nl/25000679

 

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. In de onderstaande link staan de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Spaar BV

Een Spaar BV is een alternatief voor sparen

Een Spaar BV is een alternatief voor sparen, een optie waarmee u mogelijk minder belasting over uw vermogen betaalt. Wilt u belastingvrij sparen, dan kan dit alleen tot aan het heffingsvrij vermogen van 30.000 euro (2018). Heeft u meer spaargeld dan betaalt u hierover vermogensbelasting. Een spaar BV kan als mogelijk alternatief dienen. Wanneer u meer dan 300.000 euro spaargeld heeft, kunt u overwegen een Spaar BV op te richten.

Geld inleggen en bijstorten in Spaar BV

Voor het inleggen van spaargeld in de Spaar BV gaat u bij oprichting naar de notaris. Door de BV een hoger geplaatst aandelenkapitaal te geven dan er in eerste instantie daadwerkelijk gestort wordt. Hierdoor kunt u op een later moment extra geld inleggen in de Spaar BV. U hoeft hiervoor niet terug naar de notaris en maakt geen extra notariskosten. Het betekent wel dat, als u schulden maakt in de BV en de BV deze schulden niet kan betalen, u hoofdelijk aansprakelijk bent voor het niet volgestorte hoger geplaatste aandelenkapitaal van de BV. Als u de Spaar BV gebruikt waarvoor deze bedoeld is, namelijk het onderbrengen van spaargeld, loopt u geen enkel risico. Voor een dergelijke Spaar BV is het ondenkbaar dat de schulden de bezittingen van de BV overtreffen en u privé aansprakelijk wordt gesteld. Als u de BV wilt gaan gebruiken om bijvoorbeeld te gaan beleggen met geleend geld, dan raden wij de Spaar BV nadrukkelijk af.

Geld opnemen uit Spaar BV

U kunt op drie manieren geld opnemen uit de Spaar BV:

 • Uw inlegde spaargeld kunt u onbelast uit de BV halen, door de BV op te heffen.
 • U kunt uw ingelegde spaargeld ook in gedeeltes opnemen. Een gedeeltelijke belastingvrije terugbetaling kan alleen met behulp van de notaris. De notaris zal het nominale bedrag van ieder geplaatst aandeel statutair verminderen. Hieraan zijn notariskosten verbonden van ongeveer €400,- excl. btw per keer. Het is dus altijd mogelijk een gedeelte van uw ingelegde spaargeld weer belastingvrij uit de BV op te nemen. Maar vanwege de notariskosten zult u dit waarschijnlijk weloverwogen doen.
 • De winst van de Spaar BV kunt u als dividend belast laten uitkeren, bijvoorbeeld jaarlijks. De winst is de rente die de BV ontvangt minus de kosten die in de BV zijn gemaakt. Over de winstuitkering betaalt u 20% winstbelasting plus 25% inkomstenbelasting over de resterende 80%. Laat u meer dan 200.000 euro winst uitkeren, dan gelden er andere percentages.

De peildatum vermogensbelasting is altijd 1 januari. Het geld moet daarom voor 31 december van het jaar ervoor worden gestort in een Spaar BV. Wij adviseren u wel dat de Spaar BV een maand voor het einde van het loopjaar is opgericht.

Is een Spaar BV een geschikte optie voor u? Maak gebruik van onze expertise en neem vrijblijvend contact met ons op.  

Privacyverklaring

Contactgegevens t.b.v. Privacyverklaring

Administratie en Belastingadviesbureau Scholten BV

Kerkstraat 10

3861 BR Nijkerk

Tel.: 033-2451651

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.scholtennijkerk.nl

Administratie- en Belastingadviesbureau Scholten BV heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen en verwerken van financiële diensten. Bij deze dienstverlening voor cliënten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens.

Waarom deze verklaring?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover.

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

-        Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

-        Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling.

-        Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs.

-        Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.

-        Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden.

-        Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.

-        Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid i.v.m. mogelijke aftrek voor de inkomstenbelasting

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens die onder andere gericht zijn op de volgende activiteiten in onze onderneming:

 •          Opstellen jaarrekening, opstellen aangifte Inkomstenbelasting, opstellen aangifte vennootschapsbelasting, opstellen aangifte erfbelasting.
 •          Verwerken Inkoop en verkoopnota’s, bankmutaties, kasboekmutaties.
 •          Het invullen en indienen van formulieren.

De persoonsgegevens worden indien nodig, gedeeld met:

 •         Belastingdienst
 •         De pensioenleverancier
 •         De Arbodienst
 •         UWV
 •         Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars).
 •         Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.                      

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben.

Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Dit zijn o.a. de volgende maatregelen:

 • -          Alle personen die uw gegevens kunnen inzien, hebben een geheimhoudingsplicht.
 • -          Wij hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • -          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • -          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele verklaring. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als cliënt? Neem dan contact met ons op via tel.: 033-2451651 of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Komen wij er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoons Gegevens (AVG), de toezichthouder op het gebied van de privacybescherming.


 

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

Wilt u btw terugvragen omdat een klant uw factuur niet (volledig) betaalt? De Belastingdienst meldt hoe u dat vanaf 1 januari 2018 doet.

Uiterste betaaldatum lag vóór 1 januari 2017

Hebt u vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in uw 1e btw-aangifte van 2018. Vul het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte.

Uiterste betaaldatum op of na 1 januari 2017

Hebt u oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017? En wilt u de btw daarover terugvragen vanaf 1 januari 2018? Ook dan vult u het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte. Doe dat in uw aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant u niet meer zal betalen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

Alsnog betalen

Betaalt een klant later toch nog (voor een deel) uw factuur? Dan geeft u in uw eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1a of 1b aan dat u hierover btw moet betalen.