IB-ondernemer of BV-structuur?

De laatste jaren zijn de belastingtarieven behoorlijk op de schop gegaan. En komende jaren wordt dat niet anders. Dit leidt ertoe dat een ondernemer opnieuw moet nadenken over zijn rechtsvorm: liever IB-ondernemer of liever een bv-structuur?

Een paar voorbeelden van tariefsveranderingen:

 • de zelfstandigenafbouw wordt teruggebracht van € 7.280 in 2019 tot € 900 in 2027;
 • de mkb-winstvrijstelling wordt in 2024 verlaagd van 14% naar 13,31% en volgens art. II, onderdeel Aa van het gewijzigde voorstel van het Belastingplan 2024 vanaf 2025 naar 12,7%;
 • de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling zijn nog maar aftrekbaar tegen de lage box 1-schijf van ongeveer 37%;
 • vanaf 2023 kan niet meer aan de FOR worden gedoteerd;
 • de tarieven van de vennootschapsbelasting zijn vanaf 2019 jaarlijks gewijzigd;
 • het box 2-tarief bedraagt vanaf 2024 24,5% over de eerste schijf van € 67.000 per persoon (fiscaal partners: samen € 134.000) en 33% over het meerdere;
 • de doelmatigheidsmarge bij het dga-loon is in 2023 afgeschaft;
 • de heffingskortingen zijn de laatste jaren steeds verhoogd.

Dit leidt ertoe dat een ondernemer opnieuw moet nadenken over zijn rechtsvorm: liever IB-ondernemer of liever een bv-structuur?

Andere dan fiscale motieven voor de bv

Voorop gesteld, de fiscaliteit is maar één overweging die bij de keuze IB-onderneming of bv een rol speelt. En eigenlijk zelfs maar een bescheiden rol. Er zijn andere overwegingen die belangrijker zijn:

 • is de onderneming risicovol vanwege de aansprakelijkheidsbeperking van de bv;
 • is de onderneming kapitaalintensief;
 • staat een verkoop van de onderneming of opvolging op de rol;
 • wil je key persons in de onderneming laten participeren;
 • als sprake is van meerdere ondernemers, krijg je dan bij een bv-structuur minderheidsaandeelhouders, waardoor sociale verzekeringsplicht om de hoek komt kijken?
 • en last but not least: de kosten. Een bv-structuur is nu eenmaal duurder dan een IB-onderneming, zowel initieel bij het optuigen van de structuur als structureel.

Het advies ‘bv ja / bv nee’ is dan ook echt maatwerk. De nieuwe fiscale werkelijkheid dwingt ondernemers om opnieuw na te denken over de rechtsvorm waarin hij onderneemt. Voor meer informatie staan we u graag te woord.